Verbraucherstreitigkeiten

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem-spotřebitelem, pokud nedojde k dohodě ohledně předmětu spotřebitelského sporu, je Česká advokátní komora. Pravidla stanovená Českou advokátní komorou, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.cak.cz.

Falls der Verbraucherstreit zwischen einem Patentvertreter und dem Mandanten durch eine Vereinbarung nicht abgeschlossen wird, stellt den Subjekt für die außergerichtliche Lösung von Verbraucherstreitigkeiten die Tschechische Handelsinspektion dar. Unter www.coi.cz stehen den Verbrauchern die von der Tschechischen Handelsinspektion festgelegten Regeln, die den Ablauf bei einer außergerichtlichen Lösung der Verbraucherstreitigkeiten im Einklang mit dem Verbraucherschutzgesetz Nr. 634/1992 Sb. in den jeweils geltenden Fassung regeln, genauso wie das Formular für die Antragsstellung, zur Verfügung.

Podmínky zpracování osobních údajů

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů ke stažení po kliknutí zde...