Consumer Disputes

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem-spotřebitelem, pokud nedojde k dohodě ohledně předmětu spotřebitelského sporu, je Česká advokátní komora. Pravidla stanovená Českou advokátní komorou, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.cak.cz.

The out-of-court resolution of consumer disputes between a patent attorney and a client-consumer is within the competence of the Czech Trade Inspection Authority, unless an agreement with respect to the subject of consumer dispute in question is reached. The regulations set by the Czech Trade Inspection Authority covering the process of out-of-court resolution of consumer disputes in line with Law No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, as amended, as well as the form for filing a proposal, can be found at www.coi.cz (official website of the Czech Trade Inspection Authority).

Podmínky zpracování osobních údajů

Informace o rozsahu zpracování osobních údajů ke stažení po kliknutí zde...