Náš tým

Ing. Jaroslav Novotný, evropský patentový zástupce

Ing. Jaroslav Novotný

evropský patentový zástupce

Patentový a známkový zástupce č. 101
Evropský patentový zástupce č. 123450
Evropský známkový a vzorový zástupce č. 31513

Díky své více jak 40 leté praxi je skutečným odborníkem v oboru práva duševního vlastnictví. Po získání vysokoškolského titulu Ing. absolvoval postgraduální studium se zaměřením na průmyslové právo zakončené státní zkouškou, studoval Institut průmyslově právní ochrany při Úřadu průmyslového vlastnictví či certifikované studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dříve pracoval ve Středisku pro vynálezy a zlepšovací návrhy Ministerstva zemědělství a výživy a v září 1992 založil svou samostatnou patentovou a známkovou kancelář. Aktivně se účastnil připomínkového řízení při tvorbě řady zákonů, přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze a svou publikační činností přispívá do řady odborných periodik. Hovoří česky, anglicky a rusky.

JUDr. Petr Novotný, patentový zástupce, právník

JUDr. Petr Novotný

advokát, patentový zástupce

Advokát č. 17812
Patentový a známkový zástupce č. 429
Evropský známkový a vzorový zástupce č. 65159

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy získáním titulu magistr práva a v navazujícím studiu na téže fakultě, konkrétně na katedře Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního, obhájil svou rigorózní práci a úspěšně složil státní doktorskou rigorózní zkoušku. V patentové kanceláři působí od roku 2005. Činnost českých vynálezců a rozšiřování právního povědomí podporuje též z pozice místopředsedy Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů a aktivně se věnuje i přednáškové a publikační činnosti. Podílí se na legislativní přípravě a připomínkování některých českých zákonů. Hovoří česky, anglicky a německy.

Je členem představenstva Komory patentových zástupců.
V letech 2016-2019 působil jako člen Dozorčí komise Komory patentových zástupců.
V roce 2020 byl jmenován zkušebním komisařem pro odborné a rozdílové zkoušky patentových zástupců.

Je akreditován jako poskytovatel služby IP scan pro grantový program Ideas Powered for Business SME Fund.

Získal prestižní ocenění Inovativní právník 2016.

Členství

KPZ - Komora patentových zástupců AVČR - Akademie věd ČR ČAK - Česká advokání komora

ČSVZ - Český svaz vynálezců a zlepšovatelů EPI - European Patent Institute GIT - Global Innovation Technologies AIP - Asociace inovativního podnikání ČR

V rámci činnosti naší kanceláře spolupracujeme aktivně se zástupci renomované advokátní kanceláře Bobek & Partner a dále s řadou externích specialistů zejména v oblasti auditu, daňového poradenství a znaleckých ústavů.

Pro účely přímé zahraniční ochrany máme partnerské spolupracující patentové a advokátní kanceláře, prostřednictvím kterých jsme schopni zajistit kvalitní služby v kterékoliv zemi světa.