O kanceláři

Advokátní a patentová kancelář NEOLEGAL byla založena v roce 1992 (v letech 1992 - 2015 vystupující jako Patentová a známková kancelář NOVOTNÝ) a specializuje se na poskytování komplexních právních služeb v oblasti duševního vlastnictví a obchodního práva. Naši klienti v nás vkládají důvěru při řešení všech otázek týkajících se patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, autorského práva a jiných nehmotných statků, stejně tak obchodního práva a dalších souvisejících právních otázek.

Zastupujeme své klienty jak v řízení před českým Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO), tak před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) či Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), a to ve všech sférách jejich působnosti.

Zastupujme před soudy a dalšími orgány ve sporech v oblasti duševního vlastnictví a obchodního práva.

Přinášíme řešení pro ochranu nových technologií, inovací, know-how, originálních nápadů, názvů a označení.

Jsme schopni zajistit komplexní ochranu duševního vlastnictví nejenom ČR a Evropské unii, ale i kdekoliv na světě.

Náš přístup a zásady

  •  profesionalita
  •  odbornost
  •  svědomitost
  •  schopnost hledat individuální řešení
  •  komplexnost
  •  osobní přístup