O kanceláři

Advokátní a patentová kancelář NEOLEGAL byla založena v roce 1992 (v letech 1992 - 2015 vystupující jako Patentová a známková kancelář NOVOTNÝ) a specializuje se na poskytování komplexních právních služeb v oblasti duševního vlastnictví a obchodního práva. Naši klienti v nás vkládají důvěru při řešení všech otázek týkajících se patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, autorského práva a jiných nehmotných statků, stejně tak obchodního práva a dalších souvisejících právních otázek.

Zastupujeme své klienty jak v řízení před českým Úřadem průmyslového vlastnictví, tak před Světovou organizací duševního vlastnictví WIPO či Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví EUIPO (dříve OHIM) ve všech sférách jejich působnosti.

Zastupujme před soudy a dalšími orgány ve sporech v oblasti duševního vlastnictví a obchodního práva.

Přinášíme řešení pro ochranu nových technologií, inovací, know-how, originálních nápadů, názvů a označení.

Jsme schopni zajistit komplexní ochranu duševního vlastnictví nejenom ČR a Evropské unii, ale i kdekoliv na světě.

Náš přístup a zásady

  •  profesionalita
  •  odbornost
  •  svědomitost
  •  schopnost hledat individuální řešení
  •  komplexnost
  •  osobní přístup